Nee, het is niet mogelijk om zelf je account te verwijderen. Je kunt wel een verzoek tot verwijderen mailen naar klantenservice@scoupy.com. Mail je verzoek vanuit het e-mailadres waarop je account geregistreerd staat en vermeld daarbij voor-, achternaam en eventuele adresgegevens.