In de coupon van iedere spaarkaart staat een begin- en een einddatum aangegeven. Tot de aangegeven einddatum kun je sparen voor de beloning die gekoppeld is aan de spaarkaart.