Nee, helaas is dit niet mogelijk. We kunnen alléén cashback-aanvragen die via de (mobiele) website of de Scoupy-app zijn ingediend in behandeling nemen.


Kassabonnen die per e-mail of post worden opgestuurd, worden niet verwerkt tenzij wij specifiek gevraagd hebben om de kassabon op te sturen.