Je IBAN-nummer dient altijd uit 18 tekens te bestaan.


Tip: Let er bij het invullen op dat je het IBAN-nummer zonder spaties of andere leestekens intypt.