Verzilveren van een volle spaarkaart kan t/m 1 jaar na uitgifte. Na deze datum vervalt het recht op verzilvering.