Nee, het is niet toegestaan om spaarkaarten over te dragen/ door te verkopen aan derden.