Aangezien dit in opdracht gaat van een leverancier, is het toegestaan om foto's te maken in de supermarkt. Mocht je aangesproken worden dan mag je uitleggen dat het in opdracht is van de leverancier in samenwerking met SCOUPY. De Checker mag enkel personen fotograferen indien daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt in de opdracht en de desbetreffende persoon daarvoor zijn toestemming verleent. Probeer dus in de winkel om het schap of product zelf te fotograferen, zonder daarbij andere supermarktbezoekers op de foto te zetten.