Cyber criminelen hebben zich toegang verschaft tot persoonsgegevens op onze systemen. Er is een kans dat dit ook jouw gegevens betreft. Het betreft de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, kassabonnen en versleuteld wachtwoord en versleuteld bankrekeningnummer (IBAN). Door de versleuteling van wachtwoord en bankrekeningnummer zijn deze – voor zover wij nu hebben kunnen vaststellen - niet te ontcijferen.