We hebben onmiddellijk een gespecialiseerd cybersecurity bedrijf ingehuurd om ons te helpen het lek te vinden en te dichten. Er is uitgebreid advies ingewonnen om correct en adequaat op deze situatie te reageren en de juiste stappen te zetten. Dit incident is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en ook hebben we aangifte gedaan bij de politie. Het lek is gevonden en gedicht.